Επαγγέλματα & Εργοδότηση
Διαβάστε για τις διαδικασίες παραμονής και εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας στην Κύπρο
Γεωγραφία
Ανακαλύψτε τις κύριες πόλεις της Κύπρου, το κλίμα και δημογραφικά δεδομένα
Οικονομία
Μάθετε για το οικονομικό σύστημα της Κύπρου και πώς μπορείτε να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό ή να λάβετε δάνειο
Υπηρεσίες Υγείας
Ενημερωθείτε για δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην Κύπρο
Ιστορία
Μάθετε για την πλούσια ιστορία του νησιού από την Παλαιολιθική έως τη σύγχρονη εποχή
Ενημερωτικός Οδηγός
Ο Ενημερωτικός Οδηγός αποτελείται από θεματικές ενότητες παρέχοντας πληροφορίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής στην Κύπρο, προκειμένου να στηρίξει την ένταξη των ΥΤΧ και τη συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του νησιού
Εκπαίδευση
Ανακαλύψτε το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου και τις επιλογές σας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Ενημερωτικού Οδηγού για την Κύπρο που απευθύνεται σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ).

Ο Οδηγός παρέχει γενικές πληροφορίες για την Κύπρο για ΥΤΧ με σκοπό να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην κυπριακή κοινωνία και στην τοπική αγορά εργασίας. Ο Ενημερωτικός Οδηγός για την Κύπρο αναπτύχθηκε σε μια προσπάθεια προώθησης αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης ανάμεσα στους ΥΤΧ και την τοπική κοινωνία, παροχής απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους, καθώς και ενημέρωσης για υπηρεσίες που μπορεί να διευκολύνουν τις βασικές καθημερινές δραστηριότητες τους. Ο πρωταρχικός στόχος του Οδηγού είναι να υποστηρίξει την ουσιαστική συμμετοχή των ΥΤΧ στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Κύπρου.

Ο Οδηγός θα είναι διαθέσιμος στα Αγγλικά, Αραβικά, Φιλιππίνο, Χίντι, Ρουμανικά / Μολδαβικά, Ρωσικά, Σινχάλα, Ταμίλ, Ουκρανικά και Βιετναμέζικα. Όλες οι εκδόσεις είναι δημοσιευμένες στην παρούσα ιστοσελίδα.

O Ενημερωτικός Οδηγός για την Κύπρο αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενημερωτικός Οδηγός για ΥΤΧ με γενικές πληροφορίες για την Κύπρο» (Δράση 1 - CY/2016/AMIF/SO2.NO1.1.1) και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Try on Mobile

The Cyprus Guide official app is now available for Android and iOS devices.

Get it on Google Play

Download on the App Store