• Εκτενής έρευνα για αναβάθμιση και επικαιροποίηση των δεδομένων και πρακτικών που αφορούν στο περιεχόμενο του Οδηγού.
 • Αναβάθμιση και επικαιροποίηση του σχεδιασμού και περιεχομένου του Οδηγού.
 • Αναβάθμιση του εικονογραφικού σχεδιασμού με την χρήση καλών πρακτικών γραφικής επικοινωνίας.
 • Ανάπτυξη του αναβαθμισμένου Οδηγού σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Αναβάθμιση και μετάφραση του Ενημερωτικού Οδηγού σε 6 γλώσσες (Αγγλικά, Ρωσικά, Σιναλεζικά και Ταμίλ (Σρι Λάνκα), Αραβικά και Φιλιπίνο).
 • Εκτύπωση αντιτύπων του Ενημερωτικού Οδηγού.
 • Διανομή των νέων αντιτύπων του αναβαθμισμένου Οδηγού στους προτεινόμενους από την Υπεύθυνη Αρχή χώρους: στα γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ), την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ), κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες που έχουν επαφή με ΥΤΧ και στις διάφορες Τοπικές Αρχές (δημαρχεία, κοινοτικά συμβούλια).
 • Ενημέρωση και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (website).
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά (mobile app).
 • Δράσεις Διάχυσης για ενημέρωση της Ομάδας Στόχου σχετικά με τη Δράση, όπως ενημέρωση του κοινού (δελτία τύπου, ανακοινώσεις Δράσης, αναβάθμιση ιστοχώρου Έργου, δημιουργία εφαρμογής για κινητά, ενημερωτικά φυλλάδια.
 • Ενημέρωση Ομάδας Στόχου σε θέματα σχετικά με την κυπριακή τοπική κοινωνία
 • Διευκόλυνση της ένταξης των ΥΤΧ στην τοπική κοινωνία

Try on Mobile

The Cyprus Guide official app is now available for Android and iOS devices.

Get it on Google Play

Download on the App Store