Ο Ενημερωτικός Οδηγός αποτελείται από θεματικές ενότητες παρέχοντας πληροφορίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής στην Κύπρο, προκειμένου να στηρίξει την ένταξη των ΥΤΧ και τη συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του νησιού. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος σε διάφορες γλώσσες που καλύπτουν τις κύριες μητρικές γλώσσες των ΥΤΧ στην Κύπρο.

 

Guide in Other Languages

Try on Mobile

The Cyprus Guide official app is now available for Android and iOS devices.

Get it on Google Play

Download on the App Store