Το CARDET (Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology) είναι ένα ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο που εδρεύει στην Κύπρο και έχει συνεργάτες ανά τον κόσμο. Το CARDET εξελίσσεται σε ένα από τους κορυφαίους οργανισμούς στην περιοχή της Μεσογείου όσον αφορά στην έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της ηλεκτρονικής μάθησης, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας, και τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Η ομάδα του CARDET προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιοτικής έρευνας και ανάπτυξης και εκπαιδευτικές ευκαιρίες προς όφελος της κοινωνίας. Η αποστολή του CARDET είναι να εμπνεύσει την εκπαίδευση επόμενης γενιάς, καθώς και να προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω τεκμηριωμένων πρακτικών, πρωτοποριακής έρευνας και δυναμικών επαγγελματιών.

H εταιρεία INNOVADE LI LTD είναι μια ανεξάρτητη, μικρομεσαία επιχείρηση που εδρεύει στην Κύπρο με μια ομάδα επαγγελματιών με πολυετή εμπειρία και εστιάζεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού οραματισμού, ανάπτυξης των επιχειρήσεων, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας, καινοτομίας και ακαδημαϊκών κλάδων. Οι εμπειρίες σε διάφορα έργα και οι ακαδημαϊκές επιρροές εκτείνονται σε όλο τον κόσμο. Ο στόχος της είναι να βοηθήσει τους πελάτες να καθορίσουν και να επιτύχουν τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς τους στόχους, παρέχοντας τους μοναδική ειδική υποστήριξη. Η INNOVADE συνεργάζεται με οργανισμούς για να τους βοηθήσει να ενσωματώσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα εργαλεία παραγωγικότητας στις διαδικασίες τους ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα βελτιωθεί η απόδοσή τους και ότι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα και η κερδοφορία τους. Η ομάδα της INNOVADE χαρακτηρίζεται από θετική στάση στη διαμόρφωση και επίλυση προβλημάτων και από πάθος και δέσμευση προς τους πελάτες. Η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η γνώση αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από την επιχειρηματική της φιλοσοφία. Ακριβώς αυτός ο συνδυασμός των αξιών διαφοροποιεί την INNOVADE από τους άλλους οργανισμούς. Η INNOVADE ειδικεύεται σε διάφορες λύσεις, βασισμένη στον στρατηγικό της προσανατολισμό και υποστηριζόμενη από εμπειρογνωμοσύνη. Μερικά από τα δυνατά της σημεία είναι: Διάχυση Καινοτομίας, Στρατηγική Ανάπτυξη, Διαχείριση Έργων, Υπηρεσίες Γνωμοδότησης, Διασφάλιση Ποιότητας, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση.

Try on Mobile

The Cyprus Guide official app is now available for Android and iOS devices.

Get it on Google Play

Download on the App Store