Η βασική θεματολογία του κάθε Οδηγού θα είναι η εξής:

  • Γενικές πληροφορίες για Κύπρος (τη γεωγραφία, την ιστορία, τον πολιτισμό, την οικονομία, το πολιτικό σύστημα, την εκπαίδευση, τον καιρός, κλπ).
  • Επαγγελματικός οδηγός με πληροφορίες για υπηρεσίες και τα βασικά δικαιώματα, την προστασία και τις ευθύνες Υπηκόους Τρίτων Χωρών.
  • Βασικά Δικαιώματα, Προστασία και Υποχρεώσεις των μεταναστών ΥΤΧ
  • Πληροφορίες σχετικά με τις νομικές διαδικασίες εισόδου και διαμονής στην Κύπρος.
  • Πληροφορίες για τα ζητήματα της απασχόλησης και της εργασίας.
  • Πληροφορίες για τις ιατρικές υπηρεσίες και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
  • Πληροφορίες για τραπεζικά θέματα (π.χ. το άνοιγμα και τη διαχείριση ενός τραπεζικού λογαριασμού, πως μπορεί κάποιος να στείλει χρήματα στο εξωτερικό, κλπ).
  • Πληροφορίες για το άνοιγμα λογαριασμών κοινής ωφελείας, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, νερό, τηλέφωνο κ.λπ.
  • Χρήσιμες επαφές (αριθμούς έκτακτης ανάγκης, νοσοκομεία και κέντρα υγείας, καθώς και τμημάτων μετανάστευσης και εργοδότησης σε όλη την Κύπρο, κλπ)

Try on Mobile

The Cyprus Guide official app is now available for Android and iOS devices.

Get it on Google Play

Download on the App Store