Επισκόπηση Δράσης

Η Κύπρος, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ένα αυξημένο ρεύμα μετανάστευσης, όπου οι Υπήκοοι Tρίτων Χωρών (ΥΤΧ) αποτελούν περίπου το 10% του συνολικού πληθυσμού. Μέσα από τις προσπάθειες για την ένταξη των ΥΤΧ στην κυπριακή κοινωνία, η πρόσβασή τους σε τομείς όπως η απασχόληση, εκπαίδευση και η υγεία είναι περιορισμένη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρία συμβούλων INNOVADE σε συνεργασία με το διεθνές ερευνητικό κέντρο CARDET, ανακοινώνει την έναρξη του Έργου «Ενημερωτικός Οδηγός για ΥΤΧ με γενικές πληροφορίες για την Κύπρο» (Δράση 1 - CY/2016/AMIF/SO2.NO1.1.1), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει θέματα ενημέρωσης προς τους μετανάστες που αφορούν την Κύπρο ως χώρα υποδοχής, προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση τους, η απασχόληση τους, και η κοινωνική ένταξή τους, ωφελώντας ταυτόχρονα την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Ο οδηγός ο οποίος θα παρέχει πληροφορίες για τη διευκόλυνση εγκατάστασης και ένταξης των ΥΤΧ, θα εκτυπωθεί σε 13.000 αντίτυπα και θα διατεθεί σε έξι γλώσσες: Αγγλικά Ρωσικά, Σριλανκέζικα (Σινχάλα και Ταμίλ), Αραβικά και Φιλιππινέζικα.
Μεθοδολογία

Μεθοδολογία

Περιεχόμενα Ενημερωτικού Οδηγού

Περιεχόμενα Ενημερωτικού Οδηγού

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Try on Mobile

The Cyprus Guide official app is now available for Android and iOS devices.

Get it on Google Play

Download on the App Store